تبلیغات
❦☾بی نشان☽❦ - مطالب فروردین 1392
❦☾بی نشان☽❦
دنیا سوت پایان را بزن! صداقت من حریف دروغ این زمانه نمی شود.


مــــــی خــــــــواهی قضـــــــــاوتم کنی ؟

مــــــی خــــــــواهی قضـــــــــاوتم کنی ؟

کفش هایم را بپوش

راهم را قدم بزن

دردهایم را بکش

سال هایم را بگذران

بــــــــــعد قــــــــضاوت کن!!!


♥ نوشته شده در دوشنبه 1392/01/19 ساعت 01:14 ق.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


جـ ـ ــلوتر نیا!

جـ ـ ــلوتر نیا! خاکـ ـ ــستر مـ ـ ـی شوی.


 ایـ ـ ــنجا دلـ ـ ـ ـی را سـ ـ ــوزانده اند...!!


♥ نوشته شده در دوشنبه 1392/01/5 ساعت 05:23 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


گاهـ ـ ـ ــی...

گاهــی دلـــم بـــرای خـــودم تنـــگ مــیشود

گاهــی دلـــم بــرای باورهـــای گذشتــه ام تنــگ مــیشود

گاهـــی دلـم بــرای پاکــی های کــودکانه ی قــلبم مــیگیرد

گاهــی آرزو میـــکنم ای کاش دلــی نــبود تا تنــگ شود

تا خستــــه شود

تا بـــــشکند


♥ نوشته شده در جمعه 1392/01/2 ساعت 12:33 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


Design By : Bia2skin.ir