تبلیغات
❦☾بی نشان☽❦ - مطالب اسفند 1391
❦☾بی نشان☽❦
دنیا سوت پایان را بزن! صداقت من حریف دروغ این زمانه نمی شود.


سال نو مبارک...

دسـتان پرنوازش بـهار ،


طـبیعت خفته را از خواب بیـدار می سازد،


و زمـین و درخت رازهای رنگارنگ و عـطرآگین خویش را نثار نگاه ما می كـنند.


در سال جـدید خـورشیدی، سـبزی ، شادی ، كامـیابی، بـهره وری، اثربخـشی فعالیتها و بهـروزیتان


را از درگاه ایزد مـنان آرزومندم.


سال نو بر همه ی شما دوستان عزیز مبارک...

روزهایتان بهاری.

 


♥ نوشته شده در چهارشنبه 1391/12/30 ساعت 09:32 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


....
بانو ببخشید اومدم سرزدم ولی هر کاری کردم نمیشد  کامنت بزارم نمیدونم چرا؟

یک شاخه رز سفید تقدیم تو باد
رقصیدن شاخ بید تقدیم تو باد
تنها دل ساده ایست دارایی ما
آن هم شب عید تقدیم تو باد
بانـــــــــو سلام....احوالتون خوبه؟مهربون ببخشید نبودم و دیر اومدم...مشکل پیش اومده بود هر کاری میکردم نمیتونستم بیام....بانو نوروز مبـــــــــــارک

♥ نوشته شده در دوشنبه 1391/12/28 ساعت 07:17 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


چند روزیــست...

چند روزیــست

مداد رنگی هایم تکلیف خود را نمیدانـــــــــــند!!

آسمان را کبود میکشنـــــــد..

...
 
برگ های سبز را زردــــ...

چراغ های شهر را خاموشــــــ...

و دنیا را..

سیاهی مطلــــــــــــــــق...!!

 

 


♥ نوشته شده در چهارشنبه 1391/12/23 ساعت 01:34 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


ســــــــــــــكوت...

ســــــــــــــكوت

سکوت، یعنی گفتن در نگفتن، یعنی مقابله با شهوت رام نشدنی حرف،

یعنی تمرین برگشتن به دوران جنینی و شنیدن انحصاری لالائی قلبِ مادر در تنهائی محض

هر سکوتی، سرشار از ناگفته ها نیست، بعضی وقت ها، سرشار از خجالتِ گفته هااست.

موسیقی، یعنی سکوت بعلاوه سکوت های شکسته شده ی موزون.


سکوتِ آرام کتابخانه، یعنی رعد و غرش نهفته ی تمامِ حرف های فشرده ی عالم،

در سکوتِ شاهد، یعنی شهادتِ دروغ، موقع خواب و استراحت و تعطیلی وجدان.

سکوتِ محکوم بی گناه، یعنی بغض، آه، گریه درون.

سکوتِ مظلوم، یعنی نفرینی مطلق و ابدی.

سکوتِ عاشق در جفای معشوق، یعنی پاس حرمتِ عشق.

سکوت، در خود گریه دارد ولی گریه، با خود سکوتی ندارد.

بعضی با سکوت آنقدر دشمنند که حتی در خواب هم آن را با پریشان گوئی می شکنند.

سکوتِ وداعِ واپسین دیدار دو دلدار، همیشه مرطوب است.


♥ نوشته شده در دوشنبه 1391/12/21 ساعت 02:33 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


در فـ ـ ـراغت...

در فـ ـ ـراغت 

ای،گلـ ـ ـم،آهنگـ ـ ـ قلبـ ـ ـم در غـ ـ ـم است 

بـ ـ ـی صدا می خنـ ـ ـدم اما روزگـارم در هـ ـ ــم است...


پ.ن:بانوی مهربون منتظرت هستم...منتظر میمونم تا بیای....مهربونیاتو هرگز فراموش نمیکنم...دوست خوبم خیلی دوست دارم.


♥ نوشته شده در یکشنبه 1391/12/13 ساعت 08:38 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


خـ ـ ــداحافــ ـ ـظ...

بــ ـ ــاران کــ ـ ـه میبــ ـارد……


دلــ ـ ـم بـرایتـ ـ ـ تنــ ـ ـگ تــ ــ ـر می شـ ـــود


راه مـ ــ ـی افـتم


بــ ـــ ـدون ِ چـتــ ـ ـر


مـ ـ ـن بـغـ ـ ــض مـ ـ ـی کنـم

.

آسمـ ـ ـــان گــ ـ ــریـه ...

********


مــ ـ ـن تنــ ـ ــهام ودلـ ــ ــم براتـ ـ ــ تنــ ـ ــگ شــ ــده


خــ ـ ـداحافــ ـ ــظ،خداحافــ ـ ــظ،هیــ ـچ وقــ ــ ـت نگــ ـو خداحافــ ــظ


اگــ ـرچه نمــ ـتیتونم تــ ـورو در آغــ ـوش بگیــ ـرم


مــ ـ ـن بهــ ــت احتـ ــ ــیاج دارم،ولــ ــ ـی هیـ ـ ـچی نمیـ ــتونم بگــ ـ ـم


مـ ـن تـ ـورو میـ ـخوام حتـ ـی اگـ ـه ایــ ـن فقــ ـط یـ ـ ـه آرزو باشـ ـه یـ ـه آرزو


فرزانــــه جون خیــ ـ ــی دلم برات تنگ مــ ـ ــیشه


خداحافظ دوست عزیــ ـ ــم


امیــ ـ ــدوارم زودتر برگــ ـ ــردی...


 


♥ نوشته شده در جمعه 1391/12/11 ساعت 09:59 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


خستــ ــ ــه ام...

خستــ ــ ــه ام مثل درخــ ـ ــت سرویــ ـ ـ که سال ها در برابر طــ ـ ـــوفان ایســ ـ ــتاد و روزیــ ـ ــ که

بــ ــه نسیمــ ـ ــی دل داد ، شــ ــ ـــکست.. .. ..


♥ نوشته شده در پنجشنبه 1391/12/10 ساعت 03:43 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


روزیــــ ــ اگــ ــر نبــ ــ ــودم...

روزیــــ ــ اگــ ــر نبــ ــ ــودم تنــ ـ ها آرزوی ساده ام ایــ ـ ــن اســ ـ ــت


 که زیر لــ ــ ــب بگویی : “یادشـــ ــ ـــ بخـــ ــ ـــیر


♥ نوشته شده در پنجشنبه 1391/12/10 ساعت 02:44 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


یـــــــه دنیا دلـــم گـــرفته...

♥ نوشته شده در چهارشنبه 1391/12/9 ساعت 12:30 ق.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


....

♥ نوشته شده در چهارشنبه 1391/12/9 ساعت 12:28 ق.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


آدمـهـآیی کـه...
آدمـهـآیی کـه شمآ رآ ترک میکـنند غریبـه هآیی هسـتند که یـک روز بـآ شمـآآشـنآ مـیشوند!بآ افکـآرِ شـُمآ! بآ حـرف هآی شـُمآ ! بآ دستهآی شـُما !بآ رویآهآی شـُمآ ! بآ تک تک لحظه هآی شـُمآ !یک روز ناگهآن حوصله شآن سر میرود !دلـشـآن رآ و دستهآشآن رآ و حرفهآیشان رآ و خوآبشآن رآ پـس میگیریند !و غریـبه هـآیی میـشوند بـآ خـآطـرآتـی که پـُر میکنند :افـکارتـآن رآ دستهآیـتآن رآ خـوآب هـآیتـآن رآ رویـآ هآ و تـک تـک لـحـظـه هـآیـتـآن رآیک روز نـآگهآن حوصـله ی شـُمآ سـر میـرود غریـبه هآیی میشوید کـه خودتـآن رآ تـَرک مـیکـنیـد...


♥ نوشته شده در سه شنبه 1391/12/8 ساعت 09:57 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


تـــو چــــه گفتــــی ســـهراب؟

تو چه گفتی سهراب؟

قایقی خواهم ساخت

با کدام عمر دراز؟

نوح اگرکشتی ساخت عمر خود را گذراند

با تبر روز وشبش بردرختان افتاد

سالیان طول کشید

عاقبت اما ساخت

پس بگو ای سهراب شعر نوخواهم ساخت

بی خیال قایق

یا که میگفتی تا شقایق هست زندگی باید کرد

این سخن یعنی چه؟

باشقایق باشی زندگی خواهی کرد؟

ورنه این شعر و سخن یک خیال پوچ است

پس اگرمیگفتی تا شقایق هست حسرتی باید خورد جمله زیباتر بود

توببخشم سهراب که اگر در شعرت نکته ای آوردم انتقادی کردم

بخدا دلگیرم ازتمام دنیا

از خیال و رویا

بخدا دلگیرم

 


♥ نوشته شده در سه شنبه 1391/12/8 ساعت 03:23 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


من و تو به یکدیگر بدهکاریم...
ثـــابت

من و تو به یکدیگر بدهکاریم

هر دو یک سیلی بدهکاریم .....

یک سیلی برای تو ...

بخاطر خیانتت .... بخاطر دروغ هایت ... بخاطر تمام قول هایی که زیر پایت له شدند ....

بخاطر سیاه کردن روزم .... بخاطر بغض شبانه ام .... بخاطر کاشت بذر نفرت روی قلبم .....

...بخاطر نابود کردن من ..... بخاطر سوختن ارزوهایم .... بخاطر مرگ احساسم....

بخاطر همه چیز ....

فقط یک سیــــ ــــــــ ــــــلی .....

می دانم کم است اما بــــس است .....

و یک سیلی برای من ....

تا از خواب حماقت بیدار شوم و به یاد اورم که بودی که حتی لایق....نه دگر بس است....
 

♥ نوشته شده در سه شنبه 1391/12/1 ساعت 04:11 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


محبـــت هایــت را شمـــردم !

 

محبـــت هایــت را شمـــردم !

درســــت بود اما این عشــــقت را پس بگیــــر ، گوشه نـــدارد . . .


♥ نوشته شده در سه شنبه 1391/12/1 ساعت 03:02 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


درستـــه که یه روزی...

درستـــه که یه روزی فرامـــوش می کنـــی و یه روز دیــــگه فرامـــوش می شی ولی اینـــو بدون


فرامــوش شدگان هرگـــز فرامــــوش کنندگان را فرامـــوش نمی کنند....


♥ نوشته شده در سه شنبه 1391/12/1 ساعت 02:58 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


Design By : Bia2skin.ir