تبلیغات
❦☾بی نشان☽❦ - مطالب بهمن 1391
❦☾بی نشان☽❦
دنیا سوت پایان را بزن! صداقت من حریف دروغ این زمانه نمی شود.


دیگــر به تو فکر نمـی کنم …

دیگــر به تو فکر نمـی کنم  …

گــناه است ، چشــم داشتن به مـال غریبــه ها  …


♥ نوشته شده در دوشنبه 1391/11/30 ساعت 05:11 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


تـــلنبـــار تنــهایی . . .

تـــلنبـــار تنــهایی . . .

با شگفـــتی به تمـــاشای گریه ام منـــشین . . . !

چیـــزی نیست . . .

تنـــها ، ترانه ای باریـــک در تلنبــــار تنــــهایی ام ترکیــــــــد  . . .


♥ نوشته شده در یکشنبه 1391/11/29 ساعت 01:30 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


خاطراتــــــ ـــ ـ کودکیـم را ....
خاطراتــــــ ـــ ـ کودکیـم را ورق می زنــــ ـــ ـم


و یک به یک ، عکسها را با نگاهــــ ــ ـم می نوشم


عکسهـای دوران کودکیــــــ ــــ ـم طعـــــم خوبـی دارنــد ....

♥ نوشته شده در جمعه 1391/11/27 ساعت 06:59 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


بعضـــی وقتا...

بعضـــی وقتا سکـــوت میکنی
چون اینــقدر رنجیدی که نمیـــخوای حرفی بـــزنی
بعضـــی وقتا سکـــوت میـــکنی
چون واقعــا” حرفـــی واســه گفتــن نــداری
گاه ســـکوت یه اعتـــراض
گاهــی هــم انتــظار
اما بیــشتر وقتا سکـــوت واســـه اینـــه کـــه
هیـــچ کلــمه ای نــمیتونه
غمــی که تو وجــودت داری رو توصــیف کنه!


♥ نوشته شده در جمعه 1391/11/27 ساعت 06:35 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


گــاهی اینقــدر...

گــاهی اینقــدر خســته میشـم که خستـگیم در نمــیشه . . .

درد میــشه . . .


♥ نوشته شده در جمعه 1391/11/27 ساعت 12:59 ق.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


میبخشــم کسانی را کـه...

میبخشــم کسانی را کـه هرچـه خواستـند با مــن ، با دلـم ، با احساسـم 

کردند و مرا در دوردسـت های خـودم تنها گذاردنـد و مـن امـروز به پایـان

خـودم نزدیکـم


♥ نوشته شده در پنجشنبه 1391/11/26 ساعت 07:21 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


صبـــــر کــن سهـــراب....

صبـــــر کــن سهـــراب ؛ . گفـــته بــودی قایقــی خواهـــم ساخـــت قایـــقت جـــا دارد؟ مـــن هـــم از همـــه ی اهـــل زمــــین دلگیــــرم !


♥ نوشته شده در پنجشنبه 1391/11/26 ساعت 06:03 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


...

چگونــه به تاولــــــهای پــا میـــتوان گفــــت ، تمــــام مسیــر طــی شـــده اشتـــباه بـــوده

اســــت؟!


♥ نوشته شده در پنجشنبه 1391/11/26 ساعت 05:57 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


...

کـــودکیــــم 
را مـــی خواهــم خــــــدا اااااااا......


♥ نوشته شده در پنجشنبه 1391/11/26 ساعت 12:53 ق.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


فرقی نمیکنه...

فرقی نمیکنه دختر باشی یا پسر?

همین که با دل کسی بازی نکنی?

مــــــــــردی ...........................!


♥ نوشته شده در پنجشنبه 1391/11/26 ساعت 12:24 ق.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


عادت ندارم...

عادت ندارم درد دلم را ،

به همه کس بگویم ...

پس خاکش میکنم زیر چهره ی
خندانم...

تا همه فکر کنند

نه دردی دارم و نه قلبی ...


♥ نوشته شده در چهارشنبه 1391/11/25 ساعت 11:57 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


زخــم هایــم به طعنـــه می گوینــد...

زخــم هایــم به طعنـــه می گوینــد: دوستانــت ، چقـــدر با نمــک انــد!!

 


♥ نوشته شده در جمعه 1391/11/20 ساعت 09:51 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


تقـــدیم به کســی که ...

تقـــدیم به کســی که اسمــش انتها نـــدارد
محبتــش پایان ندارد ، فراموشــیش امکــان نــدارد

پ.ن :دوســت عزیــز محبتــتونو فرامــوش نمــیکنم.
♥ نوشته شده در جمعه 1391/11/20 ساعت 09:20 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


گارســون آمد...

گارســون آمد
پرسیدم : تلـــخ ترین قـــهوه ای کــه داریـــد چیســت ؟ آهــی کشیــد و جــواب داد : زنــدگی
پرسـیدم : با چــه شیریــن میشــود ؟ جوابــی نداد خواســتم دوباره بپرســم که سرانــجام با یــک پوزخــند جـواب داد : شیریــن شــدنی نیســت تا وقتــی که ما انســان ها گناهــکاریم !♥ نوشته شده در پنجشنبه 1391/11/19 ساعت 05:14 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


زنـــده ام...
زنـــده ام نـــه ازجـــانی کــ مانـــده؟ازاســتتخوانـــهای لجــــبازی ک روی هــــم ایســـتاده اند


♥ نوشته شده در پنجشنبه 1391/11/19 ساعت 05:05 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


دکـــــــتر هم دیــــــوانه شد...

*دکـــــــتر هم دیــــــوانه شد*وقتـــــــــی چنــــد لحــــــــظه ای از”سـکوتم”را برایـــش معنــا کردم!!::
::
بـــه راســــتی اگــر گوشــه این اتــاق نبـــود،مـــن آواره بـــودم!

 


♥ نوشته شده در پنجشنبه 1391/11/19 ساعت 05:00 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


زجــرکشید...

زجــرکشید اماضـــجه نزد،زخــم داشت ولی ننــالید،گریــه کرد امااشــک نریخت.حکــایت من حکــایت کسی اســت که پرازفریـیادبود،اماسکوت کـــترد تاهمـه صــدا هارا بشــنود..


♥ نوشته شده در پنجشنبه 1391/11/19 ساعت 04:59 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


کاش دنیا...

کاش دنیا یکبار هم که شده بازیش را به ما می باخت


مگر چه لذتی دارد این بردهای تکراری برایش؟!♥ نوشته شده در دوشنبه 1391/11/9 ساعت 11:34 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


هنوز هم گاهی دلتنگ میشوم…

هنوز هم گاهی دلتنگ میشوم

نه برای تو

برای کسی که فکر میکردم تویی


♥ نوشته شده در دوشنبه 1391/11/9 ساعت 03:59 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


همه گفتند:

همه گفتند:

بخشش از بزرگان است،

من بخشیدم و هیچ کس نگفت

چقدر بزرگ شدى


همه گفتند:

بلد نبودى حقت را بگیرى …!


♥ نوشته شده در دوشنبه 1391/11/9 ساعت 03:58 ب.ظ توسط ♥ఌఌگمشدهఌఌ ♥ : نظرات()


.: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]

Design By : Bia2skin.ir